Đảng trong cuộc sống

Giá trị câu nói “Đảng viên đi trước làng nước theo sau” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng luôn là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam, là tấm gương cho toàn thể nhân dân noi theo. Trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của chủ tịch Hồ Chí Minh khởi đầu bằng lời dạy “Đảng viên đi trước làng nước theo sau” mà đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Vậy đảng viên đi trước, làng nước đi sau có nghĩa là gì? Hiện nay quan điểm đó được quán triệt như thế nào? 

Đảng viên đi trước làng nước theo sau được hiểu như thế nào?

“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là bài viết sau cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù rất ngắn gọn nhưng các luận điểm được Người đề cập mang tính thực tiễn cao; phát triển tư tưởng, lý luận về xây dựng Đảng nói chung và đạo đức cách mạng nói riêng. 

Đảng viên đi trước làng nước theo sau được hiểu như thế nào?
Đảng viên là tấm gương sáng, mẫu mực để tầng lớp nhân dân học tập noi theo

Câu nói “Đảng viên đi trước làng nước theo sau” là một cách nói dân gian nhưng trong đó chứa đựng tình cảm, sự tin tưởng của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. Đi trước ở đây được hiểu là sự tiên phong, dẫn đường gương mẫu trong cả lời nói và việc làm. Đi trước ở đây không phải thể hiện sự cao quý, uy quyền mà đó là đức hy sinh đồng thời là một sự nhún nhường. Tuy ngắn gọn nhưng Bác đã khái quát được tinh thần chiến đấu, tính tiên phong của cán bộ, đảng viên xứng đáng là ngọn đuốc soi đường, lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Làng nước ở đây chính là toàn thể quần chúng nhân dân, cán bộ đảng viên đi đâu làm gì thì quần chúng nhân dân phải nghe và làm theo. Do đó, cán bộ đảng viên phải thật sự gương mẫu trong trong mọi công việc, trong đạo đức , lối sống, trong tác phong hằng ngày, luôn tiên phong trong mọi suy nghĩ và hành động. 

Vai trò của Đảng trong sự nghiệp cách mạng 

Tiếp đến trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” một lần nữa Người khẳng định vai trò, tầm quan trọng của Đảng trong công cuộc đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Hồ Chí Minh cho rằng nhân tố tạo nên thắng lợi to lớn đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam; là sự cống hiến, hy sinh hết mình của độ ngũ cán bộ, đảng viên “Đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt, đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng, từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. 

Vai trò của Đảng trong sự nghiệp cách mạng 

Theo Người những thắng lợi đó được tạo nên bởi nhiều cán bộ, đảng viên đã lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. Người viết “Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động hằng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ, đảng viên tỏ ra rất anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang”. 

Người khẳng định trong Đảng có cả hàng trăm nghìn cán bộ, đảng viên đã luôn đặt lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc lên hàng đầu. Những người đảng viên ưu tú ấy đã sẵn sàng hy sinh xương máu, tính mạng của mình cho Đảng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc đem đến sự tự do, hòa bình cho đến ngày nay. 

Tư tưởng đảng viên đi trước làng nước theo sau có còn được áp dụng trong thời đại hiện nay?

 

Tư tưởng đảng viên đi trước làng nước theo sau có còn được áp dụng trong thời đại hiện nay? 
Đảng viên đi trước làng nước theo sau trong cuộc chiến chống Covid-19


Cho đến tận ngày nay lời dạy của Bác vẫn còn vẹn toàn giá trị, được Đảng nhà nước ta vận dụng và phát huy mạnh mẽ. Đảng luôn chú trọng đến trách nhiệm, vai trò của từng cán bộ đảng viên. Cán bộ đảng viên học học tập và noi theo đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để làm được điều đó thì mỗi cán bộ, đảng viên phải:

  • Đứng vững lập trường chính trị, lấy chủ nghĩa Mác tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động, nắm vững các nghị quyết, quan điểm của Đảng. Nâng cao trách nhiệm, hết lòng phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn là rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức xứng đáng là một đảng viên chân chính. 
  • Không ngừng phấn đấu, học tập để nâng cao bản lĩnh chính trị, tích lũy những kinh nghiệm thực tiễn, luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng hoàn thiện nhân cách người cán bộ.
  • Thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, luôn phục vụ vì quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Luôn làm việc với thái độ khách quan, công tâm, minh bạch.
  • Kiên quyết đấu tranh với những thói quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu gây đến phiền hà cho nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải luôn tôn trọng các nguyên tắc của Đảng pháp luật, kỷ cương của nhà nước. Ánh sáng của Đảng luôn là ngọn đuốc sáng soi đường cho cán bộ, Đảng viên.

Đảng viên đi trước làng nước theo sau như một lời răn dạy của Bác dành cho lớp lớp cán bộ đảng viên trong công cuộc phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Trong công cuộc đó sẽ có muôn vàn cám dỗ nhưng mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn là tấm gương sáng cho nhân dân noi theo. Phải luôn hết lòng vì dân, luôn là người đầy tớ trung thành của nhân dân. 

5/5 - (2 bình chọn)

Phan Hiền

Chia sẻ kinh nghiệm, những giá trị sống tích cực đang được rất nhiều các bạn trẻ học tập và làm theo.
Đăng ký nhận thông báo
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button