Đảng trong cuộc sống

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ Đảng viên

Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Đó là những lời trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn vang mãi. Những thế hệ sau đã lấy đó làm quan điểm chính trị trong việc quản lý đất nước, phục vụ nhân dân. Vậy thái độ phục vụ nhân dân là như thế nào? Thái độ ấy được biểu hiện ra sao? 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân

Cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là tình yêu Tổ quốc và nhân dân vô hạn. Người đoàn kết, hòa mình với nhân dân để phục vụ các mục tiêu của cách mạng để đem lại nền độc lập, tự do cho nhân dân. Bác khẳng định làm cán bộ phải biết yêu thương dân, kính trọng dân, giúp đỡ dân, thực tâm giải thích và hướng cho nhân dân khi dân chưa hiểu rõ vấn đề,… để từ đó có thể hiểu được lòng dân, biết được ý của dân để được dân tin tưởng nghe theo và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước.

Ngược lại, nếu không quan tâm đến dân, thương yêu nhân dân, không thực tâm lo lắng cho lợi ích của nhân dân mà chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình, thì đó là người Đảng viên không có đạo đức cách mạng, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân không tốt.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân

Người cán bộ phải luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm trước Đảng, trước quần chúng nhân dân, nhận thức được phải trái, giữ vững lập trường chính trị, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Tu dưỡng đạo đức cách mạng toàn diện, trên mọi khía cạnh, luôn nuôi dưỡng lòng thương yêu giúp đỡ đồng chí, đồng bào, kiên quyết chống lại những việc làm có hại đến nhân dân. 

Cán bộ, đảng viên phải quyết tâm thực hiện đạo đức cách mạng là “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, quyết tâm tẩy bỏ hết bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí, làm gương trong việc thi đua học tập, thật thà tự phê bình và phê bình để luôn tiến bộ. Người cán bộ, đảng viên luôn có được tinh thần trong sạch, không tham lam địa vị, ít ham muốn về vật chất để phục vụ nhân dân một cách công tâm và minh bạch nhất. 

Mỗi cán bộ, đảng viên phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân, để có thể phục vụ nhân dân tốt nhất. Phục vụ nhân dân vừa phải là trách nhiệm, nghĩa vụ của  người cán bộ, đảng viên đối với dân, vừa là sự đền ơn đối với nhân dân. Vì thế Người căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên rằng:“ Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. 

Phải luôn hết lòng hết sức thể hiện tốt thái độ phục vụ nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:“Trong xã hội không có gì quý bằng lao động. Và không hạnh phúc nào quý bằng được phục vụ nhân dân”. Khi đời sống nhân dân có được ấm no, hạnh phúc thì đất nước mới có được sức mạnh hùng cường, muốn như vậy thì mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều phải quyết tâm hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân
Cán bộ, Đảng viên hết lòng hết sức thể hiện tốt thái độ phục vụ nhân dân

Theo Hồ Chí Minh quyền lực cán bộ là quyền lực của nhân dân, trong tay dân và do dân ủy thác. Khi được tín nhiệm thì mỗi cán bộ đảng viên phải hết lòng, hết sức mà làm việc. Người quan niệm rằng: cơm cán bộ ăn, áo cán bộ mặc, vật liệu cán bộ dùng đều là của dân, thì việc phục vụ làm công bộc cho dân đó là nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên. Người cán bộ, đảng viên là một đội ngũ ưu thú của dân tộc thì phải nêu cao tinh thần phụng sự tổ quốc, mang lại hạnh phúc ấm no, hạnh phúc cho nhân dân về mọi mặt trong đời sống, xã hội.

Nhân một cuộc nói chuyện, làm việc với cán bộ, đảng viên Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Dân không đủ muối, Đảng phải lo. Dân không có gạo ăn đủ no, dân không có vải mặc đủ ấm Đảng phải lo. Các cháu bé không có trường học Đảng phải lo. Tôi lo chuyện này lắm: các cháu mắt choẹt, da bủng. Tất cả mọi việc Đảng phải lo”. 

Thực trạng về thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên

Trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập mở cửa quốc tế thì một số cán bộ đảng viên đang xuống cấp về tư tưởng đạo đức, thoái hóa, biến chất, tham nhũng, lãng phí và gây tổn thất đến nhà nước, đến nhân dân.

Sự suy thoái về lối sống, đạo đức chính trị dẫn đến xa rời các nguyên tắc của đảng, pháp luật của nhà nước, thiếu niềm tin vào ánh sáng của Đảng gây sự bức xúc, mất bình tĩnh trong xã hội, làm suy giảm về niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước.

Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn chưa tận tâm phục vụ nhân dân hết mình, một số cán bộ đảng viên lợi dụng quyền hạn của mình để bắt ép, làm khó nhân dân.

Nâng cao ý thức, thái độ phục vụ của nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

Nâng cao ý thức, thái độ phục vụ của nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên

Đội ngũ cán bộ, đảng viên là người gần dân, hiểu dân nhất. Vì vậy, thái độ, trách nhiệm phục vụ của nhân dân phải ngày càng được nâng cao. 

  • Mỗi cán bộ đảng viên phải phải hiểu: “Còn dân thì còn nước, mất dân thì mất nước” do đó phải tận tụy phục vụ nhân dân, chống tham ô, lãng phí tuyệt đối với nhân dân. 
  • Đảng, nhà nước nên xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả để phục vụ nhân dân tốt nhất. 
  • Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập rèn luyện mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, để luôn được dân tin tưởng. 
  • Cán bộ, đảng viên nên giải quyết công việc cho dân có trách nhiệm hơn, nhất là giải quyết các vấn đề mà dân bức xúc, dân quan tâm. 
  • Xử lý nghiêm các cán bộ giải quyết những bức xúc cho dân chậm trễ, sai hẹn, có thái độ tiêu cực để dân phiền hà. 

Đảng là người đầy tớ trung thành của nhân dân, vì thế phục vụ cho nhân dân là trách nhiệm, nghĩa vụ của đảng, nhà nước. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh về thái độ phục vụ nhân dân là điều kiện đầu tiên để trở thành một lãnh đạo ưu tú. Thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên nước ta có những mặt hạn chế nhất định. Do đó các cán bộ đảng viên phải luôn nâng cao trách nhiệm của bản thân đề là tấm gương sáng hết lòng phục vụ nhân dân. 

5/5 - (2 bình chọn)

Phan Hiền

Chia sẻ kinh nghiệm, những giá trị sống tích cực đang được rất nhiều các bạn trẻ học tập và làm theo.
Đăng ký nhận thông báo
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button